BIOGRAPHY

1987’de İstanbul’da doğdu.

Lise eğitimi döneminde “Makine Ressamlığı” bölümünü bitiren (2004) Nihat Özcan, bu dönemde aslında farkında olmadan sanat yolculuğunun ilk temellerini inşa etti. Üniversite döneminde aynı alana geçiş yaparak bölüm birincisi derecesi ile “Makine-Resim-Konstrüksiyon” bölümünden ön lisans sahibi (2006) oldu. Ayrıca lisans üzerine İşletme bölümünde son sınıf (2020) öğrencisidir. Geçen yıllar içerisinde eğitim alanına yönelik birçok sektörde (makine imalat / tasarım, inşaat / mimari yapılar, konstrüksiyon tasarım / uygulama vb.) çalışarak bilgi ve birikimleriyle birçok başarı elde etti. Çocukluğu itibariyle sürekli tamirat, tadilat işlerine aşırı ilgisi vardı. Hobi olarak el yatkınlığı ile birçok alanda deneme ve uygulamalarla başarılı işlere imza attı. El becerisini çocukluğunda kanıtlayarak sürekli canlı tutup geliştirdi. Sanat üzerine hiçbir akademik alt yapısı, eğitimi bulunmayan Nihat Özcan birden bire karşısına çıkan yeni bir akım ile dünyada üretilmeye başlamış kurşun kalem uçlarına (grafit) yontulmuş minyatür heykellere büyük bir hayranlıkla ilgi duymaya başladı. Bu yeni akım üzerine uzun bir dönem dünya çapında araştırmalar yapan Nihat Özcan maalesef elle tutulur herhangi bir öğretici kaynak ile karşılaşmadı. Merak ve aşırı ilgisiyle karar alarak, basit bir kurşun kalemi neşter bıçağı yardımıyla bilinçsizce yontarak denemeler yapmaya başladı. Başlangıç dönemiyle eğitimsiz ve yol gösteren bir kaynak olmadan kendi başına yaptığı deneme çalışmalar ile çok zor koşullarda çalışma yöntemlerini yüzlerce defa hata yaparak keşfetti. Sanata olan ilgisi çalışmalarıyla birlikte aynı hızda büyüdü ve her geçen gün yeni keşifler yaparak çok daha güzel eserler üretmeye devam ediyor. Çok vakit geçmeden medya üzerinden keşfedilmesiyle çalışmaları daha kapsamlı hale dönüştü. Dergiler, gazeteler, yurt içi – yurt dışı haber kuruluşlarıyla çok sayıda çalışma yaparak bu sanat akımını aslında dünyaya sunarak tanıtmaya çalışan çok az sayıdaki sanatçı arasında yerini buldu. Artık kişisel ve karma sergilerle eserlerini dünya çapında sanatseverler ile buluşturuyor.

Sergi ve Etkinlikler;

2017 Nişart Sanat Galerisi / İstanbul (Karma Sergi)
2018 Beşiktaş Deniz Müzesi / İstanbul (Beyoğlu Rotary Kulübü / Neş’e Önal Anısına / Karma Sergi)
2018 Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi / İstanbul (Kişisel Sergi)
2019 Büyük Efes Sanat Günleri / Swissotel / İzmir (Karma Sergi)
2019 Sosyal Gelişim Merkezi / Sakarya (Kişisel Sergi)
2019 Armada Alışveriş ve İş Merkezi / Ankara (Kişisel Sergi)
2019 Artankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı / Ankara (Karma Sergi)
2019 Sanata Bi Yer 19’ / Leica Gallery / İstanbul (Karma Sergi)
2019 Penfest 2019 / Çırağan Palace Kempinski / İstanbul (Kişisel Sergi)
2021 Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi / İstanbul (Kişisel Sergi)
2021 Atatürk Kültür Merkezi / Bellek Kültepe / İstanbul (Karma Sergi)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nihat Ozcan was born on 16 October 1987, in Istanbul.

Nihat Özcan, who completed the “Machine Painting” department during his high school education (2004), actually built the first foundations of the art journey without realizing it. In the university period, he moved to the same field and received the associate degree (2006) from the “Machine-Painting-Construction” department with his first degree. He is also a senior (2020) student in Business Administration on undergraduate degree. Over the past years, he has worked in many sectors (machine manufacturing / design, construction / architectural structures, construction design / application, etc.) and has achieved many successes with his knowledge and experience. As a child, he was constantly interested in repairs and renovations. As a hobby, he has accomplished many successful works and practices in many fields. By proving his dexterity in his childhood, he constantly kept alive and developed it. Nihat Özcan, who has no academic background and education on art, suddenly became interested in miniature sculptures carved into pencil tips (graphite), which started to be produced in the world with a new trend. Unfortunately Nihat Özcan, who has been researching this new trend for a long time worldwide, did not encounter any tangible educational resources. Taking decisions with curiosity and excessive interest, he began to experiment by unconsciously carving a simple pencil with a scalpel blade. During his initial period, he discovered his methods of working under very difficult conditions by making hundreds of mistakes by experimenting on his own without an educated and guiding resource. His interest in art grew at the same pace with his works and he continues to produce more beautiful works by making new discoveries every day. With his discovery in the media soon, his work became more comprehensive. He has found a place among the very few artists who try to introduce this art movement to the world by doing a lot of works with magazines, newspapers, domestic and foreign news organizations. Now, he brings together his works with art lovers around the world with his personal and group exhibitions.

Event & Exhibitions;

2017 Nişart Sanat Galerisi / İstanbul (Karma Sergi)
2018 Beşiktaş Deniz Müzesi / İstanbul (Beyoğlu Rotary Kulübü / Neş’e Önal Anısına / Karma Sergi)
2018 Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi / İstanbul (Kişisel Sergi)
2019 Büyük Efes Sanat Günleri / Swissotel / İzmir (Karma Sergi)
2019 Sosyal Gelişim Merkezi / Sakarya (Kişisel Sergi)
2019 Armada Alışveriş ve İş Merkezi / Ankara (Kişisel Sergi)
2019 Artankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı / Ankara (Karma Sergi)
2019 Sanata Bi Yer 19’ / Leica Gallery / İstanbul (Karma Sergi)
2019 Penfest 2019 / Çırağan Palace Kempinski / İstanbul (Kişisel Sergi)
2021 Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi / İstanbul (Kişisel Sergi)
2021 Atatürk Kültür Merkezi / Bellek Kültepe / İstanbul (Karma Sergi)